Nawigacja mobilna

Poznaj nas

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
70-806 Szczecin ul. Gryfińska 3| tel. 91 4600805 | mail: biuro@srk.szczecin.pl 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich to organizacja pozarządowa działająca od 30 lat, działająca pro-bono. Początkowo wspieraliśmy swoimi działaniami lokalną społeczność, obecnie działamy na terenie całej Polski. Jako członek Stowarzyszenia Katolickich Ośrodków Adopcyjnych bierzemy czynny, partnerski udział w pracach nad ustawami w Ministerstwie dotyczącymi np.: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Nasza praca– to praca wielu wykształconych i zaangażowanych osób, których charakteryzuje to co najcenniejsze- otwartość i wiara w drugiego człowieka. Wrażliwość i pokora to cechy, które nas wyróżniają, dzięki nim nasze Stowarzyszenie rozwija się i rośnie w siłę.
W ramach Stowarzyszenia działają:
- Ośrodek Adopcyjny;
- Centrum Integracji Środowiskowej;
- Świetlice Środowiskowe.

Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich


Czym zajmuje się ośrodek?


Ośrodek Adopcyjny podejmuje wiele działań organizacyjnych, proceduralnych oraz merytorycznych mających na celu utrzymania wysokiego poziomu przeprowadzonych procedur adopcyjnych jak i pozostałych działań Ośrodka.
Ośrodek w 2022 roku obchodzi 25-lecie swojej działalności. Od 2012 roku realizuje on zlecone zadanie rządowe pn.: „prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego”.
Przygotowujemy zarówno kandydatów z naszego województwa, jak i z terenu całej Polski. Analizujemy i badamy sytuację dzieci z terenu województwa zachodniopomorskiego zgłoszonych do adopcji.
Naszą sztandarową działalnością jest działalność na rzecz kobiet w ciąży oraz rodzin w kryzysie. Prowadzimy całodobowy telefon zaufania 797 955 981. Dzięki naszemu wsparciu i zaangażowaniu udało się pozostawić wiele dzieci w rodzinach biologicznych, poprzez objęcie matki/rodziców wsparciem terapeutycznym oraz uruchomieniu siatki społecznego i instytucjonalnego wsparcia.

Centrum Integracji Środowiskowej

Czym się zajmujemy?

Działające przy ul. Gryfińska 3 w Szczecinie, realizuje swoje działania w 6 obszarach, a mianowicie:

1. Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zagrożone z tego powodu ograniczeniem lub pozbawieniem praw rodzicielskich i umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej – poprzez grupy wsparcia, warsztaty i szkolenia; a także poprzez specjalistyczne poradnictwo prawne, pedagogiczne i psychologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doznających przemocy oraz terapię indywidualną, rodzinną, małżeńską.
2. Wspieranie rodziny z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej poprzez specjalistyczne poradnictwo prawne, pedagogiczne i psychologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla dzieci doznających przemocy oraz terapię indywidualną dla dziecka.
3. Wspieranie małżeństwa w fazie kryzysu spowodowanym nadużywaniem alkoholu, przemocy, lub innych, poprzez udział w warsztatach, szkoleniach, oraz bezpłatne poradnictwo specjalistyczne.
4. Wspieranie rodzin zastępczych w ich prawidłowym funkcjonowaniu.
5. Profilaktyka ( działalność edukacyjna) wśród beneficjentów zadania i ich bliskich ( wielotorowa).
6. Wspieranie wszystkich osób indywidualnych potrzebujących pomocy.

Nasz zarząd