Nawigacja mobilna
79cbcc3d-7533-48c9-82c1-3323ae937e61.png

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich od 20 maja 2022 roku rozpoczęło realizacje projektu "Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy. NR WSS-IV.OKO.5.2022.UK CRU22/0001379