Nawigacja mobilna

Grupa wsparcia

Jest to cykl spotkań warsztatowo-terapeutycznych dla wszystkich osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy w rodzinie, w tym będących przed decyzją o rozwodzie, a pragnących uchronić rodzinę przed rozpadem.

Celem grupy wsparcia jest pomoc w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących podłoże kryzysu w relacji i zachowaniu, a także w dzieleniu się nimi.

Spotkania będą prowadzone w grupie zamkniętej, tj. każde spotkanie odbywać się będzie w tym samym składzie osobowym. Prowadzącymi spotkania będzie psycholog z uprawnieniami terapeutycznymi lub terapeuta lub pedagog.

Ramowy program spotkań:

Spotkanie I:

Budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie.

Wymiana doświadczeń.

Nawiązanie wstępnego kontaktu
z uczestnikami grupy, integracja grupy, rozpoznanie problemów uczestników grupy, wzbudzenie motywacji do zmiany i/lub leczenia.

Spotkanie II:

Negatywne skutki uzależnienia oraz stosowania przemocy w rodzinie.

Uświadomienie negatywnych skutków przemocy i uzależnienia od substancji psychoaktywnych i ich wpływu na drugiego człowieka. Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój dziecka (zachowania dysfunkcyjne).

Spotkanie III:

Trudne emocje – rozpoznaję i panuję nad nimi

Nauka rozpoznawania, nazywania i wyrażania podstawowych emocji.

Rozmowa o uczuciach.

Rozmowa o fizycznych oznakach uczuć.

Złość – sposoby na jej konstruktywne wyrażanie.

Nauka skutecznego panowania nad własnymi emocjami.

Wypracowanie efektywnych metod radzenia sobie z trudnymi emocjami – techniki relaksacyjne.

Spotkanie IV:

Agresja – panuję nad emocjami

Zrozumienie, czym jest agresja i jakie są jej formy.

Poznanie rzeczywistych przyczyn zachowań agresywnych.

Uświadomienie konsekwencji, jakie płyną
z zachowań agresywnych dla sprawcy i ofiary.

Umiejętność kontrolowania impulsów
i radzenia sobie z gniewem.

Zdolność do patrzenia na problem z różnych perspektyw.

Spotkanie V:

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Uświadomienie zasad prawidłowej, skutecznej komunikacji i mediacji.

Zapoznanie z efektywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Próba wdrożenia do stosowania zasad aktywnego słuchania.

Próba kształtowania mechanizmów asertywnego, akceptowanego społecznie
i efektywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Podsumowanie spotkań, wymiana doświadczeń.

Nasz zarząd