Nawigacja mobilna

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy

Z dniem 19.07.2021 r., w ramach realizacji zadania „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich rozpoczęło, na mocy umowy z miastem Szczecin nr (CRU21/0002012) następujące formy działalności:

Poradnictwo prawne

od 04.08.2021 r. w środy od 15.00 do 19.30

Poradnictwo psychologiczne

22.07 , 29.07, 5.08 ,10.08.12.08 , 19.08 ,23.08 , i i dalej we wtorki w godzinach8.00 – 12.00 a także

od sierpnia 2021 r. w każdą ostatnią sobotę miesiąca (z wyjątkiem grudnia, kiedy psycholog będzie dostępny 18.12) w godzinach od 09.00 do 17.00

Poradnictwo pedagogiczne

w okresie wakacyjnym (od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r.) w dniach:

  1. 28.07.2021 r. od 14.00 do 18.00;

  2. 29.07.2021 r. od 14.00 do 16.00;

  3. 16.08.2021 r. od 09.00 do 12.00;

  4. 17.08.2021 r. od 12.00 do 16.00;

  5. 18.08.2021 r. od 09.00 do 13.00;

  6. 19.08.2021 r. od 09.00 do 12.00 ,

w czasie roku szkolnego terminy zostaną podane w późniejszym czasie

Terapia indywidualna

we wtorki i czwartki od 15.30 do 18.30

Terapia grupowa

30.09.2021 r. od 16.30 do 18.30

07.10.2021 r. od 16.30 do 18.30

21.10.2021 r. od 16.30 do 18.30

18.11.2021 r. od 16.30 do 18.30

14.12.2021 r. od 16.30 do 18.30

Szkolenie dla Rodzin z dziećmi „Akademia Rodzica”

od 01.09.2021 r. raz w miesiącu, 120 minut, Trwa nabór kandydatów na szkolenie. Przewidywany termin rozpoczęcia wrzesień 2021

dokładne terminy zostaną podane w późniejszym czasie

Grupy wsparcia

od 20.09.2021 r. raz w miesiącu 120 minut. Trwa nabór kandydatów.

Dyżury telefoniczne w ramach pierwszego kontaktu – umawianie terminów wizyt

od poniedziałku do piątku

w godzinach 10.00 – 13.00

pod numerami: 91 46 00 805, lub 606 887 801