Nawigacja mobilna
gryfinska.jpg
darowizna.jpg

Aktualności

sierpień
03

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy

03-sierpień-2021

Z dniem 19.07.2021 r., w ramach realizacji zadania „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich rozpoczęło, na mocy umowy z miastem Szczecin nr (CRU21/0002012) następujące formy działalności:

Poradnictwo prawne

od 04.08.2021 r. w środy od 15.00 do 19.30

Poradnictwo psychologiczne

22.07 , 29.07, 5.08 ,10.08.12.08 , 19.08 ,23.08 , i i dalej we wtorki w godzinach8.00 – 12.00 a także

od sierpnia 2021 r. w każdą ostatnią sobotę miesiąca (z wyjątkiem grudnia, kiedy psycholog będzie dostępny 18.12) w godzinach od 09.00 do 17.00

Poradnictwo pedagogiczne

w okresie wakacyjnym (od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r.) w dniach:

  1. 28.07.2021 r. od 14.00 do 18.00;

  2. 29.07.2021 r. od 14.00 do 16.00;

  3. 16.08.2021 r. od 09.00 do 12.00;

  4. 17.08.2021 r. od 12.00 do 16.00;

  5. 18.08.2021 r. od 09.00 do 13.00;

  6. 19.08.2021 r. od 09.00 do 12.00 ,

w czasie roku szkolnego terminy zostaną podane w późniejszym czasie

Terapia indywidualna

we wtorki i czwartki od 15.30 do 18.30

Terapia grupowa

30.09.2021 r. od 16.30 do 18.30

07.10.2021 r. od 16.30 do 18.30

21.10.2021 r. od 16.30 do 18.30

18.11.2021 r. od 16.30 do 18.30

14.12.2021 r. od 16.30 do 18.30

Szkolenie dla Rodzin z dziećmi „Akademia Rodzica”

od 01.09.2021 r. raz w miesiącu, 120 minut, Trwa nabór kandydatów na szkolenie. Przewidywany termin rozpoczęcia wrzesień 2021

dokładne terminy zostaną podane w późniejszym czasie

Grupy wsparcia

od 20.09.2021 r. raz w miesiącu 120 minut. Trwa nabór kandydatów.

Dyżury telefoniczne w ramach pierwszego kontaktu – umawianie terminów wizyt

od poniedziałku do piątku

w godzinach 10.00 – 13.00

pod numerami: 91 46 00 805, lub 606 887 801

Zobacz więcej
sierpień
03

Szkolenie dla rodzin z dziećmi „Akademia Rodzica”

03-sierpień-2021

Szkolenie dla rodzin z dziećmi „Akademia Rodzica”

Jest to cykl spotkań warsztatowo-terapeutycznych dla wszystkich osób posiadających dzieci, będących w sytuacji kryzysowej, dotkniętych problemem przemocy bądź alkoholizmu, chcących uchronić rodzinę przed rozpadem, a także mających trudności w wychowywaniu dzieci.

Celem spotkań jest:

- doskonalenie umiejętności pracy z rodziną biologiczną dziecka;

- podkreślenie roli rodziny jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci;

- wyposażenie w narzędzia ułatwiające wypełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

- kształtowanie umiejętności rodzicielskich;

- przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom i problemom w rodzinie biologicznej, zastępczej i u dziecka.

Szkolenie będzie prowadzone w formie grupy otwartej, a więc nie ma obowiązku uczestnictwa we wszystkich spotkaniach. Osobami prowadzącymi zajęcia będą psychologowie, pedagodzy lub terapeuci.

Ramowy program spotkań:

Spotkanie I:

Budowanie poczucia bezpieczeństwa
i integracja.

Nawiązanie wstępnego kontaktu
z uczestnikami grupy, rozpoznanie problemów uczestników grupy, wzbudzenie motywacji do zmiany i/lub leczenia.

Świat emocji i uczuć

Rozróżnianie i nazwanie emocji, umiejętność przypisywania ich do konkretnej grupy uczuć.

Poznanie metody wglądu we własne uczucia.

Rozpoznawanie funkcji poznawczych emocji.

Sposoby wyrażania emocji zależne od kultury lub decyzji człowieka.

Odpowiedzialność za wyrażanie swoich emocji.

Metody radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami.

Spotkanie II:

Konflikt, kłótnia, kryzys.

Emocje towarzyszące sytuacji kryzysowej.

Komunikacja, problemy komunikacyjne.

Sytuacje kryzysowe.

Używki, ich destrukcyjny wpływ na rodzinę

Spotkanie III:

Sztuka porozumiewania się w rodzinie.

Czynniki sprzyjające i utrudniające porozumiewanie się.

Komunikacja w atmosferze akceptacji, zrozumienia, zaufania.

Otwarta komunikacja wzmacnia związki miedzy ludźmi, sprzyja przyjaźni, podejmowaniu współpracy, buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

Poznanie swoich możliwości i odpowiednia ocena samego siebie ułatwiają funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie.

Spotkanie IV:

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
i problemów.

Uświadomienie sobie zasad prawidłowej, skutecznej komunikacji.

Zapoznanie z efektywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Próba wdrożenia do stosowania zasad aktywnego słuchania.

Próba kształtowania mechanizmów asertywnego, akceptowanego społecznie
i efektywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Spotkanie V:

Samodyscyplina zamiast kary

Refleksja nad własnymi postawami wychowawczymi i decyzjami.

Droga do samodyscypliny.

Nagradzanie.

Konsekwencje zamiast kar i ich wpływ na zmianę zachowania dzieci.

Współpraca z dzieckiem.

Odnoszenie się z szacunkiem do uczuć i potrzeb wszystkich członków rodziny.

Budowanie więzi i ich rola.

Zobacz więcej
sierpień
03

Grupa wsparcia

03-sierpień-2021

Jest to cykl spotkań warsztatowo-terapeutycznych dla wszystkich osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy w rodzinie, w tym będących przed decyzją o rozwodzie, a pragnących uchronić rodzinę przed rozpadem.

Celem grupy wsparcia jest pomoc w zrozumieniu uczuć, myśli i potrzeb stanowiących podłoże kryzysu w relacji i zachowaniu, a także w dzieleniu się nimi.

Spotkania będą prowadzone w grupie zamkniętej, tj. każde spotkanie odbywać się będzie w tym samym składzie osobowym. Prowadzącymi spotkania będzie psycholog z uprawnieniami terapeutycznymi lub terapeuta lub pedagog.

Ramowy program spotkań:

Spotkanie I:

Budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie.

Wymiana doświadczeń.

Nawiązanie wstępnego kontaktu
z uczestnikami grupy, integracja grupy, rozpoznanie problemów uczestników grupy, wzbudzenie motywacji do zmiany i/lub leczenia.

Spotkanie II:

Negatywne skutki uzależnienia oraz stosowania przemocy w rodzinie.

Uświadomienie negatywnych skutków przemocy i uzależnienia od substancji psychoaktywnych i ich wpływu na drugiego człowieka. Wpływ środowiska rodzinnego na rozwój dziecka (zachowania dysfunkcyjne).

Spotkanie III:

Trudne emocje – rozpoznaję i panuję nad nimi

Nauka rozpoznawania, nazywania i wyrażania podstawowych emocji.

Rozmowa o uczuciach.

Rozmowa o fizycznych oznakach uczuć.

Złość – sposoby na jej konstruktywne wyrażanie.

Nauka skutecznego panowania nad własnymi emocjami.

Wypracowanie efektywnych metod radzenia sobie z trudnymi emocjami – techniki relaksacyjne.

Spotkanie IV:

Agresja – panuję nad emocjami

Zrozumienie, czym jest agresja i jakie są jej formy.

Poznanie rzeczywistych przyczyn zachowań agresywnych.

Uświadomienie konsekwencji, jakie płyną
z zachowań agresywnych dla sprawcy i ofiary.

Umiejętność kontrolowania impulsów
i radzenia sobie z gniewem.

Zdolność do patrzenia na problem z różnych perspektyw.

Spotkanie V:

Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Uświadomienie zasad prawidłowej, skutecznej komunikacji i mediacji.

Zapoznanie z efektywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

Próba wdrożenia do stosowania zasad aktywnego słuchania.

Próba kształtowania mechanizmów asertywnego, akceptowanego społecznie
i efektywnego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Podsumowanie spotkań, wymiana doświadczeń.

Zobacz więcej

Przekaż 1% podatku dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

KRS : 0000048068

Nasz zarząd

Olgierd Wojciechowicz

Prezes Zarządu

Stefan Petri

Skarbnik

Kamil Frelichowski

Sekretarz

Piotr Kowalewski

Wiceprezes Zarządu